The Passion Mijdrecht

Zaterdag 8 april 2023 is het weer zover. We zullen dan weer een “stille” wandeling door het centrum van Mijdrecht maken, achter het witte kruis aan. De tocht zal starten vanaf de Janskerk in Mijdrecht en eindigen bij De Rank. Daar zal aansluitend een paaswake (korte dienst) gehouden worden. De tocht en de dienst zullen door alle kerken van Mijdrecht gezamenlijk verzorgd worden.
19.45 verzamelen + koffie / 20.15 start wandeling / 21.00 start paaswake in De Rank / 22.00 afsluiting + gezellig samenzijn. Wij hopen u te ontmoeten !
#Hoe ver ga jij?

Gebed voor de jeugd

Elke dinsdagavond vanaf 31-01-2023 om 20.00 uur
(De Weg, Industrieweg 38F, Mijdrecht = inloop vanaf 19.15u)

God heeft laten zien dat de grootste beweging van de Heilige Geest onder de jonge mensen zal zijn, en daar is een verlangen uit voortgekomen om daar interkerkelijk voor te bidden! We zien om ons heen dat de vijand er alles aan doet om hen af te leiden en hun bestemming te roven, maar God roept ons op om samen voor hen op de bres te gaan staan: Dit willen wij wekelijks doen. Wees welkom allemaal!!

Jeugd Alpha Mijdrecht

Wat denk jij? Is er meer?

Doe mee vanaf 4 april met de interkerkelijke Jeugd Alpha om hier achter te komen! De Alpha is er iedere dinsdagavond om 19.00 uur. De avond bestaat uit samen eten, een spel, Alpha film + discussievragen en daarna chillen (poolen, tafeltennis & kletsen). De Alpha is er voor alle jongeren uit de regio met een leeftijd van 13 t/m 17 jaar of 18 t/m 28 jaar en vindt plaats op de locatie van De Weg, industrieweg 38F Mijdrecht (boven karwei). Met de discussiegroepjes wordt je ingedeeld met leeftijdgenoten. Gezamenlijk opgeven kan en neem vooral vrienden en vriendinnen mee!

(Leest u dit als ouder, opa of oma van de doelgroep, daag dan vooral uw kind of kleinkind uit om mee te doen!)

Wereld gebedsdag

Op deze dag worden er gedurende 24 uur wereldwijd in 173 landen gebedsdiensten gehouden. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee   Dit jaar is de liturgie voorbereid door een interkerkelijke werkgroep uit Taiwan. Het thema is n.a.v. Efeziers 1: 5-19  “Ik heb gehoord van uw geloof”

Datum:            Vrijdag 3 maart 2023

Plaats:             De Rank, Mijdrecht

Aanvang:        19.00 uur