Links

Hier vindt u verschillende website die wij graag met u delen:

Youtube kanaal “De kerk van Mijdrecht”:
www.dekerkvanmijdrecht.tv

IKO (interkerkelijk overleg) De Ronde Venen:
http://www.ikoderondevenen.nl/

Alpha Cursus Nederland:
https://alphanederland.org/

City Movements:
https://citymovements.nl/

Groot Nieuws Radio:
https://www.grootnieuwsradio.nl/

Family 7:
https://www.family7.nl/

De Bijbel:
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.1/Genesis-1

Chronologisch leesrooster bijbel in 1 jaar:
https://www.allaboutgod.com/dutch/chronologische-bijbel.htm

Woorden van DEVOtie en emotie:
https://www.facebook.com/omdatwoordenkrachthebben/