Over

Op deze website vindt u informatie van de verschillende kerken in Mijdrecht.
Die samen “De Kerk van Mijdrecht” vormen.
Verschillend in beleving en tradities maar één in het geloof in Jezus.
Zo krijgt u een idee van de veelzijdigheid van “De Kerk in Mijdrecht”.

Ook kunt u zien waar we samen in optrekken en één zijn in Jezus.

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. John 17:21 (NBV)

Meerdere keren per jaar hebben we samen speciale gezamenlijke diensten, organiseren we gezamenlijk bidstonden (bijeenkomsten) en komen we als voorgangers samen in het IKO (interkerkelijk overleg).

Bij dit alles gaat het niet om onze overtuigingen, gebruiken en meningen maar proberen we onze blik gericht te houden op Jezus. (onze leidsman)
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof Hebrews 12:2 (NBV)


Laten we samen bouwen aan
Zijn Koninkrijk.


Zie ook: Wie zijn wij?

Klik hier, of ga naar de pagina: wie zijn