Gebed voor De Venen

De avond van de 1e maandag in de maand is er ‘Gebed voor de Venen‘: interkerkelijke voorbede en dankzegging door christenen uit verschillende kerken en kernen in De Ronde Venen.

Na een kort welkom, openingsgebed, zingen en Bijbel lezen, ligt de focus op gebed. Aan de orde komen lofprijzing, voorbede en dank voor allerlei situaties die de aandacht vragen in onze woonomgeving, kerkelijke en burgerlijke gemeente, op school, het werk en in onze families en vriendenkringen.

Het Gebed voor de Venen kent vaste tijden met inloop vanaf 19.15 uur en het gebedsuur start om 19.30 uur. De locatie is wisselend zie het rooster:

Plaats en tijd van de gebedssamenkomst vindt u in de agenda.
Heeft u vragen, stuur ons dan een mail. Belangstellenden kunnen zich ook abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief met agenda voor deze en andere interkerkelijke (gebeds)activiteiten. Mail: gebedvoordevenen@gmail.com

Gezamenlijk bidden en ons geloof beleven biedt een bijzondere meerwaarde aan onderlinge interkerkelijke contacten. Dit initiatief is puur ontstaan op persoonlijk initiatief van enkele gelovigen.

Diverse kerkbesturen leven mee op verschillende manieren en ondersteunen het Gebed voor de Venen van harte, net als enkele andere gebedsactiviteiten verspreid over het jaar met specifieke aanleidingen:

  • Week van Gebed‘ januari 2023 (14-21 januari 2023)

Van zaterdag tot en met zaterdag elke avond een programma met gebed, Bijbel lezen, zingen en overdenken aan de hand van een speciaal boekje. Het Nederlandstalige materiaal is afkomstig van Missie Nederland in samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland. Wereldwijd bidden vele gelovigen mee. In de lokale editie zijn we elke avond te gast op een andere locatie, bijna altijd de verenigingsruimte van een kerkelijke gemeente of in een kerk. Ook standaard zijn de tijden: inloop vanaf 19.15 uur, gebedsbijeenkomst van 19.30 – 20.30 uur ongeveer en na afloop is er regelmatig koffie en thee. Bekijk de agenda voor de exacte locaties. Voor meer algemene informatie: https://www.weekvangebed.nl/

  • ‘Wereldgebedsdag’ eerste vrijdag in maart (03 maart 2023)

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen.
https://www.wereldgebedsdag.nl/index.php

  • Nacht van Gebed‘ in juni 2023 (09-10 juni 2023)

Een avond en deel van de nacht bidden voor vervolgde christenen wereldwijd om symbolisch naast hen te staan. Juist deze uren kunnen extra zwaar zijn voor hen. Ook in de Bijbel lezen we in allerlei teksten dat Jezus Christus en vele gelovigen wakker bleven om te bidden en zich geheel op God te richten. Bovendien staan er diverse wonderen in vermeld die plaatsvonden op nachtelijk gebed zoals de bevrijding van Petrus, Paulus en Silas en de bekering van anderen.

Open Doors is initiatiefnemer van dit internationale evenement en biedt achtergrondinformatie, gebedsboekjes en video’s aan. De timing van De Nacht van Gebed is bewust binnen enkele weken na Pinksteren en de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Na de uitstorting van de Heilige Geest op het eerste Pinksterfeest begon namelijk de internationale verspreiding van het christendom en ontstond de vervolging om het geloof in God.

In De Ronde Venen is ……. de locatie voor de Nacht van Gebed. De deuren staan continu open voor belangstellenden die binnen kunnen komen en stil aanschuiven wanneer ze maar willen. Na Bijbellezing, informatie, zang en muziek volgt gezamenlijk gebed. Dit ritmische programma met verschillende thematische blokken herhaalt zich de gehele avond en een deel van de nacht.

  • Bidden voor de kinderen / Jeugd van de Ronde Venen

God heeft laten zien dat de grootste beweging van de Heilige Geest onder de jonge mensen zal zijn, en daar is een verlangen uit voortgekomen om daar interkerkelijk voor te bidden! We zien om ons heen dat de vijand er alles aan doet om hen af te leiden en hun bestemming te roven, maar God roept ons op om samen voor hen op de bres te gaan staan:

Dit willen wij wekelijks doen en we gaan starten op dinsdagavond 31 januari 2023 in het gebouw: De Weg (boven Karwei) Industrieweg 38F in Mijdrecht. We
starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Wees welkom allemaal!!

2023-01-10

  • Prayerstation Mijdrecht

Prayer Station betekent: ‘gebedsplaats,’ een plaats op straat waar je gebed kunt ontvangen. We zien dat God gebeden verhoort, mensen troost, redt, geneest, herstelt en hoop geeft in soms hopeloze situaties. Dit motiveert ons omdat we de kracht van God zien als we samen bidden. We doen dit in teams van twee personen.

Elke 1e zaterdag v.d. maand, van 13.00 tot 15.30 uur.
Op het Raadhuisplein en in de Dorpsstraat in Mijdrecht.
Meer info of meedoen? Email: jwflorijn@gmail.com